Дотор нь түлхэх болгондоо ёолж байхдаа түүнийг гүн новш