Түгжигдэх үеэр Дэйв түүнийг гэртээ галзуу хийж буй бичлэгийг хийсэн