Дараа нь миний хөшүүн хатгалтаар түүний хөхийг няцлах цаг болжээ