Туранхай гичий эхнэр нь үргэлж санахад хэцүү байдаг