43 настай Шелли нохойны хэв маягаар галзуурч байна